Co je nového?

 

Fotografování tříd

 

Burza učebnic

 

Výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu

 

Novinky v oblasti testování žáků a zaměstnanců školy

Na základě rozhodnutí vlády se mění doba po prodělání onemocně

Úřední hodiny pro odevzdávání Zápisových lístků

 

Prezenční výuka na BIGY od 24/5

 

Úřední hodiny kanceláře - vydávání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

 

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého oboru gymnázia

 

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého oboru gymnázia