Dopravní omezení v okolí školy

 
 
 
 

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí křižovatky Fortna upozorňujeme na výrazné omezení dopravy v okolí naší školy. V období od 1. dubna do 31. srpna budou neprůjezdné ulice Jana Koziny a Orlické nábřeží a nebude v nich možné ani parkovat.

Zároveň žádáme naše studenty, aby v uvedeném období dbali zvýšené pozornosti a zachovávali svoji bezpečnost v prostoru na nábřeží před školou, neboť tudy bude vedena objízdná trasa linek MHD.

Více infromací naleznete v přiloženém souboru.

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře v době prázdnin

 

Úspěšné tažení biologickými soutěžemi

 

1. a 3. místo v celostátním kole SOČ