Poděkování za podporu přírodovědných aktivit

 
 
 
 

V roce 2021 jsme získali finanční příspěvek z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů na podporu fungování našeho přírodovědného kroužku od statutárního města Hradec Králové.

 

Pro roky 2021 a 2022 jsme získali finanční příspěvěk z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt Ochrana přírody a krajiny v praxi.

 

Děkujeme městu Hradec Králové a Královéhradeckému kraji za podporu při realizaci přírodovědných aktivit pro naše studenty!

 
 

Sdílet:

 

Dopravní omezení v okolí školy

v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Fortna

Přijetí/nepřijetí ke studiu - zápisové lístky

 

Výsledky přijímacích zkoušek