Prezenční výuka od 7/12 - rozvrhy

 
 
 
 

Zde naleznete upravený řádný rozvrh tříd přítomných ve škole v aktuálnímu týdnu (7/12 - 11/12). Každý den též před nástupem do školy zkontrolujte Změny v rozvrhu.

  • 7. 12. nastoupí třídy 5. A, 5.B, 1.G, 1. H a 2.G na prezenční výuku (dále také sekundy, kvarty a oktávy) , následující týden od 14. 12.  půjdou do školy třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B a 3.G, studenti posledních ročníků chodí do školy stále;
  •  od 7. 12. bude možnost, aby probíhala výuka seminářů v oktávách prezenčně a spojená napříč všemi ročníky; v následujícím týdnu pak bude probíhat tato výuka  již povinně prezenčně;
  •  školní jídelna obědy vydává, je nutné si jídlo předem objednat;
  •  výuka tělesné výchovy bude ve stejném režimu jako před zavřením školy, procházky resp. odpadá;
  •  nepovinné předměty a kroužky je možné uskutečňovat pouze distančně; výjimku má doučování (ŠABLONY);
  •  předpokládáme, že distanční výuka ve třídách, které nejsou ve škole probíhá hlavně asynchronně a omezíme počet online hodin z důvodu obtížného skloubení distanční výuky s prezenční výukou;

 

 
 

Sdílet:

 

Den otevřených dveří

 

Prezenční výuka od 7/12 - rozvrhy

 

Záznam přednášky o Ekvádoru