Divadelní představení Zbabělci (kvarty - septimy)

 
 

Datum: 14.06.2022 10:00 - 13:30

Místo: Klicperovo divadlo

Aktualizované údaje k návštěvě divadla

Garant S. Kučerová\; Dozorující učitelé nahlásí počet účastnících se žáků na podkladně divadla a po návratu z divadla odevzdají seznam účastníků třídním učitelům, kteří následně odevzdají vybrané peníze (150 Kč/žák) svižně a rychle do ČT 16/6 😊 na pokladně školy J. Novákové. P. Volková uhradí fakturu divadlu.
Divadlo trvá od 10.30 do 13.30 hodin, odchod v 10.00 ze dvora, po skončení jdou žáci na oběd, rozchod u divadla.

Dozor vykonávají třídní, nebo vyučující češtiny.

4A Čiperová
4B Kučerová
5A Beneš
5B Langerová
2G Kutík
6A Stejskalová
6B Vachuška Pešová
7A Jacko
7B Olívková
3G Polednová 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře v době prázdnin

 

Úspěšné tažení biologickými soutěžemi

 

1. a 3. místo v celostátním kole SOČ