Okresní kolo poznávání rostlin a živočichů

 
 

Datum: 06.06.2019 07:00 - 15:00

Místo: 104\, 107\, 108

Ivo Králíček


 
 

Sdílet:

 

Adaptační kurz - kvinta B

9.9. - 10.9.2019 _ Králíky

Pozvánka do divadla ABC

 divadelní představení Revizor

Rozloučení s Vladimírem Hybnerem