Zájmové kroužky

 
Zájmové kroužky
 

Nabídka volnočasových kroužků pro aktuální školní rok 2021/22.

Přihlašování na kroužky proběhne online formulářem od 7.9. od 18:00 hodin do 10.9.2021 do 23:59 hodin.

Odkaz na přihlašovací formulář: https://forms.office.com/r/JS6qzpf6fm

Pozor: formulář bude aktivní až od úterý 7.9. od 18:00 hodin.

 

1.    Základy volejbalu: Mgr. Musilová, pondělí 14:00 – 15:00, Orlovna

-          Základy volejbalu pro studenty nižšího gymnázia

2.     Film – umění, zábava, dějiny: Mgr. Kutík, pondělí od 16:00 hodin. Učebna 315

-          Pro studenty od kvart do maturitních ročníků. Seznámení s českou a světovou filmovou tvorbou, režiséry. Schopnost porozumění filmu.

3.       Robotika: Mgr. Vojáček Josef + Bc. Vencl, kdy: pondělí od 14:20 . Učebna 112

-          Vhodné pro studenty nižšího gymnázia

4.       TRX: Mgr. Háp, středa od 14:00 hodin, malá tělocvična.

                        - pro studenty od tercií po maturitní ročníky

- zdravé posilování váhou vlastního těla pomocí závěsného systému TRX.

5.       Badminton: Mgr. Strunová, čtvrtek od 16:00 – 17:00, Orlovna.

7.       Keramika: středa 15:10-16:10, keramická dílna na naší základní škole.

8. Přírodovědný kroužek NG: Mgr. Miškář, středa 14:00 až 15:30, učebna biologie 107

     - v rámci kroužku budeme hrát různé hry; plnit laboratorní úkoly - pracovat s mikroskopem, sbírkami a herbáři; povídat si a tvořit zajímavé modely či učební pomůcky...

     - v rámci kroužku se také budeme připravovat na Biologickou olympiádu /projdeme příručku k BiO/ a budeme se připravovat na soutěž v Poznávání

     - budeme chodit často i do terénu, kde budeme prakticky poznávat

9. Zeměpisný kroužek NG: Mgr. Miškář, čtvrtek 14:30 až 16:00, učebna zeměpisu 208

     - v rámci kroužku budeme hrát různé hry, pracovat s mapami, povídat si a tvořit zajímavé modely

     - budeme se zaměřovat na regionální a politický zeměpis a aktuální problémy /v případě zájmu můžeme zvolit i jiná témata/

     - můžeme také pracovat i se staršími ročníky zeměpisné olympiády a rozšířit Vaše znalosti.

10.Kroužek – Základy fyziky - septima: Mgr. Miškář, čtvrtek 16:00 – 17:30

     - v případě domluvy online formou

     - učebna dle domluvy

     - v rámci kroužku budeme řešit úlohy zaměřené na aktuální učivo fyziky a připravovat se na průběžné testy

     - budeme se zaměřovat zejména na průběžné domácí úkoly

     - základem bude učivo magnetismu, optiky a fyziky mikrosvěta

11. Kroužek – Základy fyziky – kvinta: Mgr. Miškář, čtvrtek 7:00 – 7:45

     - učebna dle domluvy

     - v rámci kroužku budeme řešit úlohy zaměřené na aktuální učivo fyziky a připravovat se na průběžné testy

     - budeme se zaměřovat zejména na průběžné domácí úkoly

     - základem budou úlohy o pohybu, zrychlení a další vybrané úlohy z mechaniky

12.   Přírodovědný kroužek pro studenty VG: RNDr. Králíček, středa 14:00 – 15:30, učebna biologie v kostce

     - naplň: exkurze, praktika, odborné přednášky rozšiřující hodiny biologie

13.   Dramatický kroužek: Mgr. Olívková, čtvrtek 15:30-17:00, učebna: K405

-          Kroužek je určen těm, kteří se nebojí vystupovat před ostatními. Baví je to a dělají to rádi. Kroužek je i pro ty, kteří zatím mají z veřejného vystoupení obavy, ale chtěli by to změnit. Budeme pracovat na společném představení, ale i na individuálních přednesech. Budeme se učit ovládat náš hlas, dech, postoj, mimiku. A chybět nebudou ani improvizační hry.

14.  Přípravný kurz k maturitě a přijímacím zkouškám z biologie: RNDr. Králíček, čtvrtek od 17:30 – 19:00, online v Teams

15.   Florbal NG: Mgr. Schejbal, pondělí 15:00 – 16:00, Orlovna

-          Florbal pro studenty nižšího gymnázia

16. Stolní tenis NG: Mgr. Schejbal, pondělí 14:00 – 15:00, malá tělocvična

-          Pro studenty nižšího gymnázia

17. Fotokroužek: Mgr. Schejbal, středa 14:00 – 15:00, učebna 112.

-          Pro studenty nižšího gymnázia.

18. Taneční kroužek SelectDance: úterý 15:15 – 16:15, malá tělocvična. Pro studenty NG.

     Popis: taneční škola SelectDance vyučuje několik tanečních stylů – streetdance, jazzdance, hiphop, contemporary a další. Více:      https://www.selectdance.cz/.

19. Fotbalový kroužek: středa 15:15 – 16:15, Orlovna. Lektor: Kováč Michal. Pro studenty NG.

     Popis: Ve fotbalovém kroužku se učí děti základům fotbalu – práce s míčem, přihrávky, střelba. Kroužek je určen začátečníkům i mírně pokročilým

20. Matematické konzultace pro kvinty: Mgr. Josef Vojáček, termín a místo dle domluvy

     Popis: Pravidelná matematická doučování pro studenty z kvint.

21. Matematické konzultace pro sexty 1 (6.A, 2.G): Mgr. Dominik Miškář, termín a místo dle domluvy

     Popis: Pravidelná matematická doučování pro studenty z 6.A a 2.G.

22. Matematické konzultace pro sexty 2 (6.B, 2.H): Mgr. Pavlína Michalcová, termín a místo dle domluvy

     Popis: Pravidelná matematická doučování pro studenty z 6.B a 2.H.

23. Matematické konzultace pro septimy: Mgr. Jaroslava Polednová, termín a místo dle domluvy

     Popis: Pravidelná matematická doučování pro studenty ze septim.

24. Matematické konzultace pro oktávy: Mgr. Martin Jacko, termín a místo dle domluvy

     Popis: Pravidelná matematická doučování pro studenty z oktáv.

25. Matematický kroužek pro primy a sekundy: Mgr. Lukáš Malý, termín a místo dle domluvy, možno též online či nepravidelnou formou dle preferencí zájemců

     Popis: Kroužek pro zájemce o matematiku, zaměřený na řešení netradičních úloh, přípravu na matematické soutěže apod.

26. Matematický kroužek pro tercie a kvarty: vedoucí kroužku bude upřesněn, termín a místo dle domluvy, možno též online či nepravidelnou formou dle preferencí zájemců

     Popis: Kroužek pro zájemce o matematiku, zaměřený na řešení netradičních úloh, přípravu na matematické soutěže apod.

27. Matematický kroužek pro VG: Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D., termín a místo dle domluvy, možno též online či nepravidelnou formou dle preferencí zájemců

     Popis: Kroužek pro zájemce o matematiku, zaměřený na řešení netradičních úloh, přípravu na matematické soutěže apod.

28. English Debate Club: Mgr. Jará, pondělí 16-17:30, 1x14 dní, místo bude upřesněno

  • suitable for studens from kvarta to oktáva
  • come practice your English speaking and debate skills with peers
 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře v době prázdnin

 

Úspěšné tažení biologickými soutěžemi

 

1. a 3. místo v celostátním kole SOČ