Den otevřených dveří

 
 

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

v rámci dne otevřených dveří jsme pro vás připravili pestrý program.

Podívejte se pomocí virtuální prohlídky do prostor naší školy, nebo si pusťte krátké medailonky jednotlivých předmětů, kde se dozvíte jak probíhá výuka a seznámíte se s vyučujícími. 

 

Virtuální prohlídka školy: 

Hlavní budova: 

 

Nová budova (Kostka):

 

Představení školy - prezentace

Přijímací řízení - prezentace

Komunikace se školou - prezentace

 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

Německý jazyk 

Románské jazyky

Dějepis 

ZSV   

Zeměpis 

Matematika 

Fyzika 

Chemie 

Biologie 

Informatika 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Školní klub 

Tělesná výchova 

Religionistika a náboženství 

Metodik prevence 

Kariérové poradenství 

 

Kritéria přijetí, předpokládané počty přijímaných uchazečů a termíny pro přijímací řízení na gymnázium v roce 2021

 

Možnosti ubytování 

 

 
 

Sdílet:

 

Týden pro Bělorusko

 

Studentské volby do poslanecké sněmovny

 

Logická olympiáda