Osmileté gymnázium

 
Osmileté gymnázium
 

Nastoupit na osmileté gymnázium může každý, kdo dokončil 5. třídu ZŠ a uspěl u přijímacích zkoušek. Usilujeme o kvalitní všeobecné vzdělávání v bezpečném prostředí školy, která kromě pestré nabídky volnočasových aktivit a zájmových kroužků klade důraz také na přátelské klima. Přibližně 90% našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Studium na naší škole je všeobecné s možností výrazné profilace prostřednictvím povinně – volitelných seminářů a volitelných předmětů, nabízených zejména v posledních dvou letech studia.  Jako druhý cizí jazyk nabízíme od druhého ročníku osmiletého studia němčinu, španělštinu a francouzštinu. Na naší škole usilujeme nejen o smysluplné vzdělávání, ale také o osobnostní rozvoj v duchu křesťanských hodnot.

 

Naši absolventi v roce 2015

Obory

 
 

Nejčastější dotazy

Dokdy je nutné podat přihlášku? Zobrazit odpověď

Přihláška ke studiu by měla být do kanceláře školy doručena nejpozději 1. března, resp. 2. března 2020.

Jsme ateistická rodina, neklade se na gymnáziu až přílišný důraz na náboženství? Zobrazit odpověď

Křesťanskou víru nikomu nevnucujeme. Od žáků i učitelů požadujeme vzájemnou toleranci k osobnostním i světonázorovým odlišnostem. Jedním ze základních pilířů naší civilizace je však židovsko-křesťanská duchovní tradice; snažíme se proto naše žáky s ní hlouběji seznamovat. Neopomíjíme ani ostatní světová náboženství. Naši studenti volí od prvního ročníku studia mezi povinně – volitelnými předměty, religionistikou, či náboženstvím. Výuka religionistiky nepředpokládá jakoukoliv obeznámenost s křesťanstvím. Vliv náboženství na světové dění v současnosti jednoznačně stoupá, a tak se domníváme, že vyšší povědomí našich studentů, potažmo absolventů o náboženských fenoménech pro ně bude znamenat jednoznačnou výhodu. Věřícím a s vírou sympatizujícím studentům nabízíme bohatou nabídku nepovinných (mimoškolních) duchovních aktivit, jako např. školní a třídní mše, duchovní obnovy, poutě atd. Všem studentům je vedle obvyklých školních „asistenčních služeb" (výchovná poradkyně, preventista sociálně – patologických jevů, speciální pedagog) také k dispozici spirituál školy, katolický kněz. Domníváme se, že na naší škole klademe na vzdělávání v náboženských věcech důraz přiměřený, který není na úkor ostatním oborům studia.

Zvládne dítě dobře přechod ze ZŠ na gymnázium? Zobrazit odpověď

Vzhledem k tomu, že můžeme přijmout pouze cca každého pátého uchazeče o osmileté studium, zvládají přechod na gymnázium obvykle všichni žáci zcela bez problémů. Naprostá většina žáků nižšího gymnázia (prima až kvarta) pokračuje ve studiu na gymnáziu vyšším (kvinta až oktáva).

 
 

Sdílet:

 

20.1. 2021 Úřední hodiny

 

Den otevřených dveří - aktuální informace

 

Úřední hodiny kanceláře v době nouzového stavu