Beseda s psychologem a ředitelem centra paliativní medicíny Mart

 
 

Datum: 26.06.2019 10:00 - 11:40

Bouma\; 3vh sexty\, 4vh septimy\; pokus o přehození na úter

 
 

Sdílet:

 

Adaptační kurz - kvinta B

9.9. - 10.9.2019 _ Králíky

Pozvánka do divadla ABC

 divadelní představení Revizor

Rozloučení s Vladimírem Hybnerem