Covid-19 aktualizace 13/10

 
 
 
 

Vážení rodiče, milí studenti,

včera znovu zasedala vláda a vydala nařízení, že máme v průběhu dalších týdnů učit distanční formou. Nařízení vlády platí do 3. 11., dá se ale předpokládat, že kromě prvního stupně základní školy bude online výuka pokračovat i v dalším období.  

Na jaře jsme udělali nějakou základní zkušenost a máme na co navazovat. Troufám si tvrdit, že jsme situaci docela zvládali a bylo jen minimum dětí, kterým se nedařilo zapojit se do výuky a plnit úkoly. Nyní je již distanční výuka povinná, a tedy je potřeba, aby se děti výuky účastnily všechny. Prosím Vás rodiče, abyste prostřednictvím třídních učitelů Vašich dětí avizovali co nejdříve, kdyby se vyskytly nějaké zásadní potíže a zádrhele. Níže připojuji pravidla pro distanční výuku, která již platí pro vyšší gymnázium a některé třídy základní školy a od 14.10. budou platit pro všechny žáky našeho souškolí (mateřská školka bude fungovat dál v nezměněném režimu).  

Možnosti na zapůjčení počítačů nebo tabletů z naší školy jsou dosti omezené, nedostali jsme totiž, na rozdíl od veřejných škol, žádné prostředky na jejich nákup. Kdyby se však ukázalo, že v některé rodině nemáte žádnou techniku, pak bychom se pokusili Vám pomoci a zapůjčit ze školy nějaké starší počítače (ty však bude nutné přeinstalovat, vyčistit jejich disky, a tudíž nebudou k dispozici okamžitě, ale až v průběhu příštího týdne). Pro připojení na online výuku je možné využívat také chytrých telefonů, jen je nutné si do nich stáhnout Teams. 

Třídní učitelé Vám nabídnou možnost konání třídní schůzky online formou, bude-li to jen trochu možné, prosím připojte se. 

Také Vás prosím, abyste požádali o prominutí školného. V případě, že si nemůžete dovolit je platit, napište žádost na e-mail: pavla.volkova@bisgymbb.cz

Školní jídelna v Hradecké ulici zůstává od 14.10.2020 v provozu pro stravování žáků v distančním studiu za dodržení následujících opatření: povinné rozestupy 2 metry mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení. Čas výdeje od 11.15 do 14.00 hodin. 

Velice Vám děkuji za spolupráci a trpělivost, určitě to pro nás ani pro Vás a Vaše děti nebude lehké. Také Vám děkuji za podporu a pomoc, kterou mnozí škole v této nesnadné době vyjadřujete a poskytujete. V případě, že se dostanete do nesnází, dejte nám vědět a pokusíme se Vám pomoci. Přeji hodně sil a pevné zdraví.  

Bůh žehnej Vám i Vašim dětem. 

 

Za vedení školy 

Mgr. Jiří Vojáček 

ředitel

 

Základní parametry pro organizaci distanční výuky (v příloze posíláme pravidla pro distanční výuku na BIGY). 

  • pravidelnost (zadávání úkolů vždy v pondělí, odevzdávání vždy v pátek),  

  • online podpora (v hlavních předmětech M, Čj, jazyky a semináře pravidelně aspoň jedna hodina týdně online, v ostatních předmětech nejvýše jedna hodina týdně online),  

  • možnost jiného způsobu hodnocení (opustit škálu 1 – 5). Online výuka probíhá ve stejném dni i době jako byla v běžném rozvrhu. 

  • Používáme MS Office, Teams, Outlook, Powerpoint, Excel, Word. 

  • Omlouvání absence. Zákonní zástupci nebo zletilí studenti omlouvají absenci v Komens prostřednictvím svých třídních učitelů. Přítomnost na online hodinách je povinná (nebudou-li se moci studenti účastnit v dané době obrazem i zvukem, připojí se v Teams do probíhajícího chatu), plnění zadaných úkolů je také povinné.

 
 

Sdílet:

 

Covid-19 aktualizace 13/10

 

Křest CD Squadra risonante ZRUŠENO

 

Jaký byl BigyFest 2020?