Přijetí/nepřijetí ke studiu - zápisové lístky

 
 
 
 

Mimořádné úřední hodiny kanceláře školy v době vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Pátek 29. 4. 2022       12:00 - 18:00

Sobota 30. 4. 2022     9:00 - 12:00

 

Zápisový lístek odevzdejte do 10 dnů od přijetí rozhodnutí ke studiu v kanceláři školy. 

Pondělí - pátek 

8:00 - 11:00   13:00 - 15:00 

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře v době prázdnin

 

Úspěšné tažení biologickými soutěžemi

 

1. a 3. místo v celostátním kole SOČ