Předání učebnic: primy A až kvarty A

 
 

Datum: 24.06.2022 08:00 - 10:55 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře v době prázdnin

 

Úspěšné tažení biologickými soutěžemi

 

1. a 3. místo v celostátním kole SOČ